Youtube
|
Facbook  
         

Vật phẩm hỗ trợ >> Tập học sinh
 

 

NB-051

- Tập 4 ôly vuông (2x2)mm - NB-051

48 trang luôn bìa, gáy bấm kim

Định lượng 80g/m2. Độ trắng 90-92% ISO

Khổ tập: 156 x 205 (± 2mm)

TCCS 015:2011/TL-THS

Phù hợp với học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-053

- Tập 4 ôly vuông (2x2)mm - NB-053

96 trang luôn bìa, gáy bấm kim.

Định lượng 80g/m2. Độ trắng 90-92% ISO

Khổ tập: 156 x 205 (± 2mm)

TCCS 015:2011/TL-THS

Phù hợp với học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-055

- Tập 5 ôly vuông (2x2)mm - NB-055

48 trang luôn bìa, gáy bấm kim.

Định lượng 80g/m2. Độ trắng 90-92% ISO

Khổ tập: 156 x 205 (± 2mm)

TCCS 015:2011/TL-THS

Phù hợp với học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-057

- Tập 5 ôly vuông (2x2)mm - NB-057

96 trang luôn bìa, gáy bấm kim

Định lượng 80g/m2. Độ trắng 90-92% ISO

Khổ tập: 156 x 205 (± 2mm)

TCCS 015:2011/TL-THS

Phù hợp với học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-059

- Tập 4 ôly vuông (2x2)mm - NB-059

48 trang luôn bìa, gáy bấm kim

Định lượng 100g/m2. Độ trắng 90-92% ISO

Khổ tập: 156 x 205 (± 2mm)

TCCS 015:2011/TL-THS

Phù hợp với học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-061

- Tập 4 ôly vuông (2x2)mm NB-061

- 96 trang luôn bìa

- Định lượng: 100g/m2. Độ trắng: 90-92% ISO

- Khổ: (156 x205) (± 2mm) 

- TCCS 015:2011/TL-THS

* 4 ô ly vuông dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 


NB-063

Tập 5 ôly vuông (2x2)mm NB-063

- 48 trang luôn bìa

- Định lượng: 100g/m2. Độ trắng: 90-92% ISO

- Khổ: (156 x205) (± 2mm)

- TCCS 015:2011/TL-THS

5 ô ly vuông.dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-065

Tập 5 ôly vuông (2x2)mm NB-065

- 96 trang luôn bìa

- Định lượng: 100g/m2. Độtrắng: 90-92% ISO

- Khổ: (156 x 205) (± 2mm)

- TCCS015:2011/TL-THS

5 ô ly vuông.dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-067

- Tập 4 ôly vuông (2.5x2.5)mm - NB-067

48 trang luôn bìa, gáy bấm kim

Định lượng 100g/m2. Độ trắng 90-92% ISO

Khổ tập: 170 x 240 (± 2mm)

TCCS 015:2011/TL-THS

Phù hợp với học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-068

Tập 4 ôly vuông (2.5x2.5)mm NB-068

- 48 trang luôn bìa

- Định lượng: 100g/m2. Độ trắng: 80-82% ISO

- Khổ: (170 x 240) (±2mm)

- TCCS015:2011/TL-THS

* 4 ô ly vuông.dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 

 

NB-074

Tập 5 ôly vuông - kẻ chấm 2/3 (2 x2 )mm NB-074

- 96 trang luôn bìa

- Định lượng: 80g/m2. Độ trắng: 90-92% ISO

- Khổ: (156 x 205) (±2mm)

- TCCS 015:2011/TL-THS

* 5 ô ly vuông.dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 


NB-075

Tập 5 ôly vuông - kẻ chấm 2/3 (2 x2 )mm NB-075

- 96 trang luôn bìa

- Định lượng: 100g/m2. Độ trắng: 90-92% ISO

- Khổ: (156 x205) (± 2mm)

- TCCS 015:2011/TL-THS

* 5 ô ly vuông.dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

 


NB-076

Tập 4 ôly vuông (2.5x2.5)mm NB-076

- 80 trang luôn bìa

- Định lượng: 100g/m2. Độ trắng: 80-82% ISO

- Khổ: (170 x240)(± 2mm)

- TCCS 015:2011/TL-THS

* 4 ô ly vuông.dành cho học sinh tiểu học

Click vào đây để xem thêm 

  @2010 Copyright By Thien Long All right reserved Giải đáp thắc mắc | Liên hệ