Youtube
|
Facbook  
         

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY - ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI BÚT MÁY ĐIỂM 10

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN:
A. Đối với FPN-01, FPN-02, FPN-05, FPN-06 (dùng cho bút FT-02, FT-01/DO, FT-02/DO, FT-03/DO, FT-15, FT-018)

I. Dụng cụ cần chuẩn bị: 

1. Kiềm mũi bằng ( 2 đầu được bọc nhựa bảo vệ): Tháo ngòi khi cần 

2. Kiềm mũi bằng ( không bọc):Tháo ngòi khi ngòi xài lâu khó tháo

II. Tiến hành:

Bước  Diễn giải Hình ảnh
1

Tháo ngòi

 
-

Dùng kiềm (có bọc)  kẹp mũi ngòi và than rồi kéo ra ( đối với bút còn mới)

*Lưu ý: tránh kẹp vào cánh than
-

Dùng kiềm (không bọc) kẹp mũi ngòi ( chỉ kẹp ngòi) ( đối với bút xài lâu bơm mực)

*Lưu ý : tránh kẹp vào than
2 Lắp ngòi  
FPN-01 và FPN-05

Đối với ngòi FPN-01 và FPN-05 (dùng cho bút FT-02, FT-02/DO- xem hình ngòi ghi chú bên): đặt ngòi lên than, để than vào đúng khớp trên tảm.

Chú ý: Khớp định vị để đặt ngòi cho đúng

Xoay vị trí bậc trên than (B) khớp với khớp định trên tảm (A)

FPN-02 và FPN-06

Đối với ngòi FPN-02 và FPN-06 (dùng cho bút FT-01/DO, FT-03/DO, FT-15, FT-018- xem hình ngòi ghi chú bên phải)
Đặt ngòi lên than đúng ngàm giữ
 
  Ấn ngòi vào sát  

 Quan sát

FPN-01 và FPN-05

Sau khi ấn sát ngòi quan sát vị trí từ mũi than tới mũi ngòi 

Đối với ngòi FPN-01 và FPN-05 (dùng cho bút FT-02, FT-02/DO- xem hình ngòi ghi chú bên phải)

 

  Quan sát

 FPN-02 và FPN-06

Sau khi ấn sát ngòi quan sát vị trí từ mũi than tới mũi ngòi 

Đối với ngòi FPN-02 và FPN-06(dùng cho bút FT-01/DO, FT-03/DO, FT-15, FT-018- xem hình ngòi ghi chú bên phải)

 

B- Đối với FPN-07 ( FT-020, FT-021)

 I. Dụng cụ cần chuẩn bị: 

1. Kiềm mũi bằng ( không bọc): Tháo ngòi khi ngòi xài lâu khó tháo

2. Kẹp giấy :  Tháo ngòi khi cần 

 3. Kẹp bướm : Tháo ngòi khi cần 

 II. Tiến hành: 

A- THÁO NGÒI:

* Tháo ngòi bằng kiềm:

Bước  Diễn giải Hình ảnh
A Tháo ngòi  
  Cách tháo ngang  
1

Dùng kiềm hay kẹp bướm bóp kẹp đầu ngòi ( không kẹp vào hạt

iridium ( hạt tròn tròn)) ( có thể dùng khăn bọc lại để bảo vệ

ngòi, nếu ngòi muốn giữ lại, còn ngòi bỏ luôn thì không cần)

*Ghi chú: không kẹp vào than để tránh làm hư than

2 Dùng ngón cái đẩy kiềm ra
3 Từ từ kéo ngòi ra
  Cách tháo dọc  
1

Dùng kiềm kẹp đầu ngòi ( không kẹp và phần than)

*Ghi chú: không kẹp vào than để tránh làm hư than
2 Dùng ngòi cái định hướng kiềm
3 Rút ngòi ra khỏi tảm bút

* Tháo ngòi bằng kẹp giấy

Bước  Diễn giải Hình ảnh
1 Dùng kẹp giấy kẹp hạt iridium đầu ngòi
2 Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặn lấy kẹp
3

Rồi rút ngòi ra khỏi tảm                                                            

* Tháo ngòi bằng kẹp bướm:

Bước  Diễn giải Hình ảnh
1 Dùng kẹp bướm kẹp vào hạt iridium đầu ngòi
2 Dùng ngón cái và ngón trỏ cầm chặt đầu kẹp bướm
3

Rồi rút ngòi ra khỏi tảm                                                            

 B. LẮP NGÒI

Bước  Diễn giải Hình ảnh
1 Chuẩn bị ngòi mới, một tay cầm ngòi, một tay cầm bút                
2 Dùng tay từ từ lắp ngòi vào đúng vị trí
3 Dùng khăn bọc để đẩy ngòi tới sát vào trong
4 Khoảng cách từ mũi tảm đến đỉnh ngòi

 C. CHÚ Ý:

 * Phân biệt ngòi FPN-01 và FPN-05 ( cho bút FT-02, FT-02/DO)

STT    Diễn giải Hình ảnh
1 Ngòi FPN-01( xi 2 màu) ( không có hoa văn, logo TL lớn, không có lỗ)
1 Ngòi FPN-01( xi 1 màu) ( không có hoa văn, logo TL lớn, không có lỗ)
2 Ngòi FPN-05 (ngoại quan và hình dạng khi quan sát dưới kính lúp) (xi 2 màu) (có hoa văn và có logo TL nhỏ, có lỗ)
2 Ngòi FPN-05 (xi 1 màu) (có hoa văn và có logo TL nhỏ, có lỗ)

** Phân biệt ngòi FPN-02 và FPN-06 ( cho bút FT-01/DO, FT-03/DO, FT-15, FT-018)

 

1     

Ngòi FPN-02 ( không có hoa văn, có logo TL , không có lỗ)

2 Ngòi FPN-06  (có hoa văn, có logo TL và có lỗ)
3 Ngòi FPN-07 ( cho bút FT-020, FT-021)                                                      

  @2010 Copyright By Thien Long All right reserved Giải đáp thắc mắc | Liên hệ